کلیپ آموزش قوانین و مقررات : اصل یکصد و پنجاه و سوم قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک مقدمه، چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل می باشد. موضوع فصل دهم: سیاست خارجی / اصل یکصد و پنجاه و سوم: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x