مراسم دیدنی چوب بازی (ترکه بازی) در کهگیلویه و بویراحمد

این بازی نوعی رقص مردانه است و در مراسم های عروسی و جشن ها برگزار می شود، بازیکن همراه با آهنگ سازی و نقاره حرکت پاهای خود را تنظیم می کند، شخصی که ترکه را در دست دارد سعی می کند آن را به پای حریف خود بزند، حریف نیز با چوب بلند و کلفت تری که دارد سعی می کند مانع برخورد ترکه به پای خود شود، برنده کسی است که چوب را به پای حریف بزند با آنکه مانع از کتک خوردن خود شود. شما میتوانید نحوه بازی کردن این بازی را در کانال مدیا فارسی مشاهده کنید.