اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان را ببینید

یزد اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان بعد از شهر ونیز ایتالیاست. همین دو ویژگی کافی است تا ایرانیان بدانند کشوری به وسعت تاریخ جهان دارند. با دیدن این ویدئو سفری کوتاه، اما مفید به یزد داشته باشید و از دیدن مکان های تاریخی آن لذت ببرید. شما میتوانید حالا این ویدیو را از مدیا فارسی مشاهده کنید