سخنرانی دکتر حسن روحانی در سازمان ملل متحد

سخنرانی دکتر حسن روحانی در هفتادمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد

سیاسیسخنرانیدکتر حسن روحانیسازمان ملل متحدفیلم سخنرانی روحانیسخنرانی در سازمان ملل متحد

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x