سخنرانی دکتر حسن روحانی در سازمان ملل متحد

286
06 مهر 1394

سخنرانی دکتر حسن روحانی در هفتادمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد

سیاسیسخنرانیدکتر حسن روحانیسازمان ملل متحدفیلم سخنرانی روحانیسخنرانی در سازمان ملل متحد

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x