آموزش نصب همزمان دو ویندوز !!!

نصب ویندوز، امری رایج و معمول است.نصب دو ویندوز در رایانه نیز امری عادی است.اما نصب دو ویندوز در کنار یکدیگر در یک زمان امری نامعقول است که کمتر سی تمایل به انجامش دارد.دراین کلیپ روش این کار را خواهید آموخت.