کوه خضر نبی (ع) از پایین

کوه خضر نبی (ع) در ۶ کیلومتری از مرکز قم به سمت جنوب و در جوار شهرک ایثار قرار دارد و از فراز این کوه تمام شهر قم دیده می شود.