داخل مسجد مقدس جمکران

امام زمان (عج) فرمود: به مردم بگو به این مکان روی آورند و آن را گرامی دارند و چهار رکعت نماز در آن بخوانند. امام علیه السلام ادامه دادند: «فَمَنْ صلاّهما، فكأنّما صلّی فی البیت العتیق»؛ هر که این دو نماز را در این مکان بخواند، مانند کسی است که در کعبه نماز خوانده باشد.

مذهبیمسجد مقدس جمکرانمسجد جمکرانامام زمان عجشهر مقدس قمجمکران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x