داخل مسجد مقدس جمکران

امام زمان (عج) فرمود: به مردم بگو به این مکان روی آورند و آن را گرامی دارند و چهار رکعت نماز در آن بخوانند. امام علیه السلام ادامه دادند: «فَمَنْ صلاّهما، فكأنّما صلّی فی البیت العتیق»؛ هر که این دو نماز را در این مکان بخواند، مانند کسی است که در کعبه نماز خوانده باشد.