به طرف داخل مسجد مقدس جمکران

اونجا خیلی دل آرامش داره، هر کی نرفته و میتونه بره، پیشنهاد میکنم حتماً بره، متاسفانه وسط راه هم با یک مورد برخورد کردم که ... بیخیال