لحظه ی ورود به مسجد مقدس جمکران

به خدا خیلی صفا داشت، حال و هوای جمکران خیلی عالی بود، من به شخصه لذت بردم، ای کاش میشد دوباره برم ...