مرقد مطهر حضرت حمزة بن موسی الکاظم (ع)

السّلام علیک یا حمزةِ بن موسی الکاظم (علیه السّلام) ادرکنی

مذهبیحمزةِ بن موسی الکاظم علیه السّلامحضرت حمزة بن موسی الکاظم عحمزة بن موسی الکاظم عشهر ریامامزاده حمزه ع

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x