بمباران داعش توسط جنگنده های فرانسوی برای اولین بار

بمباران داعش توسط جنگنده های فرانسوی برای اولین بار
فرانسه برای اولین بار مواضع داعش در سوریه را مورد هدف قرار داد. این خبر از سوی کاخ الیزه مقر ریاست جمهوری در پاریس تایید شده است. تا امروز فرانسویها تنها در خاک عراق به مواضع داعش حمله کرده بودند و این اولین بار است که جنگنده های این کشور داعش را در خاک سوریه نشانه می گیرند.