نماهایی از کسوف دیشب حوالی ۴ صبح

نماهایی از کسوف دیشب حوالی ۴ صبح
دیشب من که ندیدم ولی اگه شما هم ندیدین می تونید این کلیپو ببینید