زاکربرگ در سازمان ملل خواستار اینترنت برای همه جهان شد

زاکربرگ در سازمان ملل خواستار اینترنت برای همه جهان شد
بنیان گذار فیس بوک خواستار اقداماتی در جهت دسترسی همه مردم جهان به شبکه اینترنت شد. اکنون چهار میلیارد نفر در جهان به اینترنت دسترسی ندارند. او در گفتگو با صدراعظم آلمان نیز متعهد به مبارزه با نژادپرستی در فیس بوک شد.