اهنگ کجایی از زنده یاد مرتضی پاشایی

اهنگ کجایی از زنده یاد مرتضی پاشایی

برای آرامش روح مرتضی پاشایی صلوات...