حاشیه های مهران مدیری در زندان

حاشیه های مهران مدیری در زندان
اخرین قسمت در حاشیه که یادتون هست پلیس اومدو همه عوامل بیمارستان و دکتر نماها رو با خودش برد به زندان سریالی که قرار بود ۹۰ قسمتی باشه ولی با ۲۶ قسمت سروتهش هم اومد تا به گفته ی سازنده ها دفعه بعد با سوژه کم سروصدا تری کار بکنن –حتما یادتون هست جامعه ی تحصیل کرده پزشکی چه نوع اعتراضی داشتن به این سریال در حاشیه! فصل اول در حاشیه اوایل اردیبهشت تموم شد اونم با ۴ قسمت که مجبور شدن بزارن کنار