موزیک ویدیو امیر یاشار خانمم

موزیک ویدیو امیر یاشار .خانمم
من به حدی با چشات ارومم که ازت نمیگذرم خانمم...
موزیک ویدیو دیدنی و شاد از امیر یاشار به نام خانمم