رئال‌سوسیداد ۲-۱ اتلتیکومادرید (گلهای بازی)

رئال‌سوسیداد ۲-۱ اتلتیکومادرید (گلهای بازی)