سگهای وحشی آسیایی،گوزن را زنده خوردند.

سگهای وحشی آسیایی،گوزن را زنده خوردند.
منبع :جام جم نما: سگهای وحشی دارای زیر گونه های متعددی هستند از جمله سگ های وحشی آسیایی یا سگهای قرمز که به سگ هندی نیز شهرت دارند.این سگها با اسامی دهول،کوئون یا چنایی نیز نامیده میشوند.در مناطق جنگلی و کوهستانی مرکز، جنوب و جنوب شرقی آسیا زندگی میکنند.آنها مانند پسرعموهای آفریقایی خود در گله های چند ده تایی( اغلب ۲۰ تایی)زندگی و شکار می کنند. این حیوانات گوشتخوار