پلنگ،موفق ترین شکارچی

پلنگ،موفق ترین شکارچی
منبع : جام جم نما: در حیات وحش پلنگ از جمله موفق ترین شکارچیان محسوب می شود. پلنگ با اینکه در قلمرو اش رقیبان زیادی دارد اما به دلیل شیوه هایش در شکار موفق تر از رقیبانش است.پلنگ همیشه تنها به شکار می رود مگر پلنگ ماده ای که توله اش به رشد کافی رسیده باشد و بخواهد به او رموز شکار را قبل از در پیش گرفتن یک زندگی مستقل بیاموزد.