نتیجه ایستادن روی سقف قطا

نتیجه ایستادن روی سقف قطا
منبع : جام جم نما : این اتفاق می تواند در هر جایی رخ داده باشد، هند، پاکستان یا بنگلادش... چند مسافر سقف قطار را برای سفر انتخاب کرده اند. آنها یا مسافر قاچاقی هستند یا می خواهند در طول سفر هوا بخورند یا داخل قطار جا نبوده است. به هرحال ، قطار از یک ایستگاه بین راهی و از زیر یک پل بدون توقف می گذرد اما یکی از مسافرانی که روی سقف سفر می کرد ، سفرش ناتمام می ماند// خطر