هرگز جای پارک یک جیپ را غصب نکنید

هرگز جای پارک یک جیپ را غصب نکنید
منبع : جام جم نما : راننده یک جیپ صبورانه در انتظار خالی شدن یک جای پارک در یک پارکینگ است.سرانجام انتظارش به پایان می رسد و یک اتومبیل از پارک خارج می شود اما تا راننده جیپ به خود بجنبد راننده ای که خود را زرنگ فرض می کند در جای خالی پارک کرده و دنبال کارش می رود. راننده مثلا زرنگ هرگز نباید این کار را می کرد زیرا..// جالب بامزه باحال دیدنی تماشایی صفاسا