موتور سوار و بلای ناگهانی_بدشانسی

199
06 مهر 1394

موتور سوار و بلای ناگهانی_بدشانسی
منبع : جام جم نما : گاهی آدم واقعا بدبیاری می آورد و بدون اینکه کمترین تقصیری داشته باشد اشتباه دیگران گریبان گیر آدم شده و باید تاوان ناخواسته ای بپردازد.، درست مانند این موتور سوار بدشانس و نگونبخت.فیلم را با هم ببینیم.

حوادثموتور سواربلای نگهانیبدشانسیتصادف موتور سوارفیلم تصادف

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x