دوچرخه سوار واقعا خوش شانس_تصادف کامیون

دوچرخه سوار واقعا خوش شانس_تصادف کامیون
منبع : جام جم نما : فیلم را بدون هیچ توضیحی با هم ببینیم در پایان قطعا ثابت می شود که این دو دوچرخه سوار واقعا خوش شانس هستند یا نه! /// تقدیر مشیت الهی زنده ماندن بودن یا نبودن مسئله این است ... حیات دوباره مجدد