دوچرخه سوار واقعا خوش شانس_تصادف کامیون

212
06 مهر 1394

دوچرخه سوار واقعا خوش شانس_تصادف کامیون
منبع : جام جم نما : فیلم را بدون هیچ توضیحی با هم ببینیم در پایان قطعا ثابت می شود که این دو دوچرخه سوار واقعا خوش شانس هستند یا نه! /// تقدیر مشیت الهی زنده ماندن بودن یا نبودن مسئله این است ... حیات دوباره مجدد

حوادثتصادفتصادف با کامیوندوچرخه سوار خوش شانستصادف کامیونفیلم تصادف

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x