نتیجه خوابیدن سر کلاس درس_معلم روانی

589
06 مهر 1394

نتیجه خوابیدن سر کلاس درس_معلم روانی
منبع : جام جم نما: خوابیدن سر کلاس درس آخر و عاقبت خوشی ندارد به ویژه سرکلاس یک معلم عصبی و نیمه دیوانه.دانش آموز سر کلاس خوابش گرفته و سرش را روی میز می گذارد تا چرتی بزند.هم کلاسی بغل دستی اش سعی میکند قبل از اینکه معلم که در حال درس دادن است،متوجه شود او را بیدار کند.تلاش او بی نتیجه است و معلم هم متوجه خوابیدن دانش آموز می شود.کاش پسرک با داشتن چنین آموزگار عصبی/


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x