پسر جوان عقده ای روانی دیوانه در مترو

341
06 مهر 1394

پسر جوان عقده ای روانی دیوانه در مترو
منبع : جام جم نما: جوان شرور و بدجنس زن در واگن مترو مقابل در باز ایستاده منتظر بسته شدن در است. جوانی که باید او را جزو اراذل و اوباش دانست با بلند شدن بوق هشدار بسته شدن درها با زدن تنه زن را از واگن بیرون می اندازد تا بخندد. / دانلود خطر احتیاط هشدار کرم داشتن مرد کثافت آشغال بیماری روحی عقب افتاده بی شعور آزار اذیت

حوادثشوخی بدکلیپ شوخی بدازاد اذیت بدجوان عقده ایپسر دیوانه

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x