تیجه آزار دادن حیوانات سگ ولگرد

تیجه آزار دادن حیوانات سگ ولگرد
منبع : جام جم نما: سگ ولگردی از باز بودن در یک کافه اینترنتی استفاده کرده و در جستجوی غذا داخل می شود. حیوان به سراغ سطل می رود تا بلکه غذایی بیابد. جوانی وارد کافه اینترنتی شده و برای زدن لگدی به سگ دورخیز می کند اما... فیلم را با هم ببینیم. // زمین خوردن کمردرد نتیجه آخر عاقبت فرجام آزار رساندن اذیت کردن موجودات زبان بسته بی گناه

حیواناتآزار دادن سگاعدام حیواناتکلیپ کشتن حیواناتحمله سگسگ وحشی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x