عربستان و پیکرهای نیمه جان حجاج

عربستان و پیکرهای نیمه جان حجاج
منبع : جام جم نما: یک فایل ویدئویی منتشر شده از فاجعه منا نشان می دهد که چگونه مسئولان و دست اندرکاران برگزار کننده حج عربستان بعد از وقوع این فاجعه درقبال رسیدگی به قربانیان و پیکرهای نیمه جان آنها با تعلل و بی تفاوتی برخورد می کنند.///سند جنایت آل سعود حوادث منا حادثه خونبار مرگبار کشتار له شدن زیر دست و پا بی عرضگی بی مسئولیتی اهمال سستی کوتاهی سوء مدیریت دانلود