گزارش علی ضیا از مکه درباره کشته شدگان/خباثت های عربی

گزارش علی ضیا از مکه درباره کشته شدگان/خباثت های عربی
سید علی ضیا، مجری تلویزیون در برنامه روزآمد با اجرای هیراد حاتمی از دوستای خودش گزارشی از وضعیت کشته شدگان و بی رحمی هایی که علیه ایرانی ها در آنجا صورت می گیرد مطرح می کند.