فراری F۴۳۰ Scuderia در مقابل آئودی RS۷

فراری F۴۳۰ Scuderia در مقابل آئودی RS۷
مسابقه يک چهارم مايل
Ferrari ۴۳۰ Scuderia vs Audi RS۷ (both stock)