دیده شدن موجود عجیب در سونامی ژاپن

دیده شدن موجود عجیب در سونامی ژاپن
در این کلیپ که صحنه حادثه سونامی در ژاپنه یه موجودی عجیب هست
کسی نمیدونه چیه از شما هم دعوت میکنم این کلیپ رو ببنید . و این موجود عجیب در سونامی
ژاپن