رهبر معظم انقلاب : حکام سعودی باید عذرخواهی کنند

رهبر معظم انقلاب : حکام سعودی باید عذرخواهی کنند .
رهبر ایران آقای سید علی خامنه ای در این سخنرانی از حکام سعودی
خواست تا از تمامی افراد حادثه دیده در منا عذرخواهی کند به دلیل سهل انگاری در مدیریت حجاج
در حادثه منا