تیزر رسمی - اسمارت Fortwo Cabriolet

تیزر رسمی - اسمارت Fortwo Cabriolet
NEW ۲۰۱۶ Smart Fortwo Cabriolet OFFICIAL Trailer