نمونه ای از یک کلاغ باهوش

نمونه ای از یک کلاغ باهوش
تو این کلیپ نمونه ای از یه کلاغ خیلی باهوش و تیز رو میبینند
که چطور زیرک و باهوشه امیدوارم به دردتون بخوره .