کلیپ آموزش آشپزی : سمنو

مستند سمنو ویژه برنامه ای است که به بررسی مراسم سنتی و مذهبی پخت سمنو می پردازد و ضمن پرداختن به نحوه ی پخت سمنو مراسم مذهبی که در حاشیه ی آن وجود دارد ، بررسی می شود. سمنو خوردنی شیرینی است که از عصاره ی جوانه ی گندم و آرد درست می شود و آن را معمولا کمی پیش از نوروز درست میکنند . سمنو یکی از اجزای اصلی سفره ی هفت سین به شمار میآید. شیرینی سمنو از قند طبیعی موجود در جوانه گندم تأمین می شود و در پخت آن ، از هیچ نوع ماده شیرین كننده ای مثل شكر یا امثال آن استفاده نمی شود. مواد و ویتامین هاى موجود در گندم و جوانه آن ارزش غذایى فراوانى دارند. سمنو در ظرفهای بزرگ مسی تهیه میشود. مراسم گروهی ویژهای در شب برای پختن سمنو برگزار میکنند و آن را از اوایل شب شروع و تا بامداد روز بعد آماده میکنند.