کلیپ آموزش آشپزی : فلافل

آموزش غذای خوشمزه جنوبی به نام فلافل که خیلی باید تند و تیز درست بشه و نوش جان کنید