کلیپ آموزش آشپزی : ماهی دوولمی

مشخصات کلی خانواده کوتر ماهیان (Sphyraenidae): بارا کودا ها به ماهی دوولمی نیز در جنوب کشور ما معروف است. نام فارسی: کوتر ماهیان (kootr)، باراکودا خصوصیات زیستی خانواده کوتر ماهیان : - ساکن مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری اقیانوسهای هند، اطلس و آرام. - بدن کشیده، نیمه استوانه ای، دوکی شکل با سر دراز و نوک دار. - دهان بزرگ با آرواره پائینی جلو آمده و دارای دندانهای قوی نیش. سقف دهاننیز دارای دندان است. - فک بالایی غیر قابل ارتجاع، و متناسب برای خوردن غذاهای بزرگ. - این ماهی با سرعت بسیار بالایی به شکار حمله و دریک حمله با یک فشار بسیار محکم فکها شکار را غافلگیر می نماید. * دارای 24 مهره (11+13). * طول آنها معمولا تا 1.8 متر می رسد و گاه از این اندازه هم بزرگتر می شود. * شکارچیان بسیارسریع ماهیان دیگر هستند. * باراکودا ها گاها به انسانها نیز حمله می نمایند. * بیشتر ساکن آبهای ساحلی از سطح آب تا عمق 100 متری هستند. * باراکودا های جوان بیشتر زندگی گله ای و بالغین زندگی انفرادی دارند و گاها حتی شکار ایشاان در سطح آب نیز قابل مشاهده است. گاها می توان در سطح دریا شکار این ماهیان را تماشا کرد. - ارزش تغذیه و ماهیگیری ورزشی دارند،سایزهای بزرگ در صورت استفاده ممکن است موجب بیماری در انسان شود. در بعضی کشور های دنیا حتی در سایزهای کوچک هم مصرف…