کلیپ آموزش آشپزی : پخت سمنو

پخت سمنو در حسین آباد کالپوش مردم منطقه سرسبز روستای حسین آباد کالپوش واقع در شهرستان میامی استان سمنان از آداب و رسوم خاص ملی مذهبی برخوردار اند که یکی از این مراسم پخت سمنو ویزه عید نوروز است .