رانندگی با فراری California در برنامه Fifth Gear

رانندگی با فراری California در برنامه Fifth Gear
Driving The Ferrari California #TBT - Fifth Gear