کلیپ آموزش آشپزی : ماهی طلال

بدن نسبتا کشیده تا حدی کلفت ،در طرفین قاعده باله پشتی دو ردیف طولی از لکه های کوچک تیره و در بخش بالایی بدن نوارهای طولی تیره باریک و یک لکه سیاه نیز نزدیک حاشیه پایینی باله سینه ای وجود دارد.فلسها از نوع دایره ای است و منطقه فلسدار corselet وسعت متغیری دارد.دهان بزرگ و انتهایی و هر دو فک دارای دندان است و با فک توسعه یافته پایینی که در زیر فک بالایی می باشد دارای دندانها مخروطی است.چشمها درشت،خارهای آبششی خیلی طویل و وقتی دهان ماهی باز شود قابل رویت است.تعداد خارهای آبششی روی اولین کمان آبشش ۴۵ تا ۵۰ عدد می باشد دهانه های آبششی وسیع و پرده های آبششی جدا از هم و بدون قطعه رابط است.یک ماهی اپی پلاژیک نریتیک است و در آبهای گرمتر از ۱۷ درجه سانتیگراد زیست می کنند و در دسته‌های بزرگ حرکت می کنند.انواع جوان از فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها و انواع بالغ از لارو ماهی و میگوها تغذیه می کنند. پراکنش:سراسر خلیج فارس و دریای عمان تولید مثل:جزءماهیان تخمگذار است


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x