ﻫﺎﻟﻪ ﺍﺗﺸﯿﻦ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ ﺩﻭﺭ ﻣﺎﻩ

160
06 مهر 1394

درتاریخ هفتم سپتامبر یعنی دقیقا امروز، می توانید برای نخستین بار در سی سال اخیر شاهد وقوع همزمان «اَبَر ماه» یا «ماه افروخته» و ماه گرفتگی کامل باشید


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x