ترفندی برای زمانی که رمز عبور ویندوز را فراموش کرده اید

یکی از قابلیت های مهم در نسخه های مختلف ویندوز، قفل گذاری برای ورود به آن است.اما اگر رمز عبور را فراموش کنید اینجاست که مشکل زا می شود.دراین مواقع دو راه دارید : ویندوز جدید نصب کنید.... یا به تعمیرگاه رایانه مراجعه کنید و برای قفل گشایی هزینه بپردازید. راه سومی هم هست.بدون استفاده از دوراهی که گفتیم می توانید قفل ویندوز را بشکنید.پس حتما این کلیپ را ببینید