خنده هایجالب ودیدنی شهاب حسینی در کمدی حسن ریوندی

خنده های جالب و دیدنی شهاب حسینی در مراسم شهر فرش
اجرا کمدی و طنز به دعوت شهاب حسینی عزیز در اجرای ( شهر فرش ) - حتما ببینید www.hasanreyvandi.com