امام خمینی (ره): آنان که خواب آمریکا را می بینند ...

کلام ناب امام خمینی درباره رابطه با آمریکا . گزیده سخنرانی مورخ ۱۳۶۴/۱/۲۹

سیاسیامام خمینیرابطه با آمریکاخواب آمریکاآنان که خواب آمریکا را می بینندامام خمینی ره

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x