امام خمینی (ره): شماها دیکتاتور هستید!

امام خمینی (رحمة الله علیه): 27 مرداد 1358 شماها دیکتاتور هستید، ما آزادیخواه بودیم و شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند، حالا که این طور شد، ما انقلابی با شما رفتار می کنیم. هرچه می خواهند روزنامه های خارج بنویسند
صحیفه امام، جلد 9، صفحه 300