استاد مهدی دانشمند در مورد امام خمینی (ره)

سخنان بسیار خوب استاد مهدی دانشمند در مورد حضرت آیت الله العظمی الإمام خمینی (رحمة الله علیه)