عدل آمریکایی

موشن گرافیک «عدل آمریکایی» امام خمینی(ره) : خیلی ها به ظاهر می گویند که ما اقامه عدل می خواهیم بکنیم، اما چه عدلی؟ عدل آمریکایی، عدل آمریکایی یعنی چه؟ یعنی هر کس خاضع به من شد، آن یک چیزی است که ما او را قبولش داریم، هر کس منافع مملکتش را به ما داد ما او را قبول داریم !

سیاسیعدل آمریکاییامام خمینی رهمذاکرات هسته ایمذاکره با آمریکارابطه با آمریکا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x