امام خمینی (ره) در مقابل تهدید نظامی آمریکا

مجموعه «مکتب امام» پاسخ قاطع امام به تهدید نظامی آمریکا در پاسخ به کسانی که از احتمال حمله نظامی آمریکا ابراز ترس و ناتوانی می کردند. در این قسمت، بخشی از سخنان محکم و قاطعانه امام خمینی(ره) و امام خامنه ای(حفظه الله) در رابطه با تهدید نظامی آمریکا نشان داده میشود.

سیاسیامام خمینی رهتهدید نظامی آمریکاحمله نظامی آمریکاآمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکندامام خمینی در مقابل آمریکا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x