نشست خبری تاریخی رهبران کره جنوبی و شمالی

فیلم و کلیپ های بیشتر در http://site8.ir