سپتیک تانک-سپتیک تانک پلی اتیلن-سپتیک تانک فاضلاب
سپتیک تانک
سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربردترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی - انسانی است. سپتیک تانک مخزنی است که در آن فاضلاب به کمک فرآیندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد.

ویدئوهای کانال