سپتیک تانک-سپتیک تانک پلی اتیلن-سپتیک تانک فاضلاب
سپتیک تانک
مخزن سپتیک تانک جهت تصفیه فاضلاب چه خانگی و چه صنعتی به خصوص بهداشتی - انسانی مورد استفاده قرار می گیرد .

ویدئوهای کانال